Skały i minerały

Skały są naturalnymi kombinacjami jednego lub kilku minerałów.Niektóre skały, takie jak kwarcyt (czysty kwarc) lub marmur (czysty kalcyt), zawierają tylko jeden minerał. Większość jednak składa się z więcej niż jednego. Minerały są to występujące w przyrodzie nieorganiczne ciała stałe o określonym składzie chemicznym i uporządkowanym układzie atomów.

 
Jubiler Łódź
Skóra
Rośliny doniczkowe
Biżuteria,kamienie szlachetne